Sejak zaman Mesir kuno sampai zaman teknologi canggih, mitos watu mulia sebagai pembawa keberuntungan tetap tidak hilang. Perhatikan saja, mulai dari…
Aneka warna watu permata sangat menarik sehingga manusia memberinya gelar “mulia” pada batu-watu itu, contoh intan yang cuma terdiri dari satu kompon…
Ada beberapa tutorial untuk menetapkan kerikil permata mana yang sempurna menurut kita. Secara sederhana, kita ambil dan letakkan kerikil permata di …
Jika Anda ingin mengenal lebih jauh perihal watu permata atau batu mulia, postingan ini dapat dijadikan acuan yang berkhasiat. Artikel tentang Mengen…
Sesuai dengan janji sebelumnya, artikel perihal Mengenal Lebih Jauh Sifat dan Karakter Batu Permata kami teruskan kembali dalam postingan kedua ini. …
Barangkali tidak ada kerikil permata yang dihargai sepanjang sejarah melampaui ruby. Dinyatakan dalam Injil dan goresan pena-goresan pena Sansekerta …
Seperti namanya, Moonstone ialah representasi dari Bulan. Batu semimulia ( semi precious stone ) yang tembus cahaya ini secara wajar didapatkan dala…